Đen Đá Coffee và nhu cầu “cần thuê nhà” mở rộng thị trường tại Việt Nam